Nova internet prezentacija

0 Comments

Poštovani posetioci,

pred Vama je nova prezentacija kompanije Iron Trust d.o.o. Beograd.

Ideja nam je da ona, pored mesta gde ćete se informisati o kompaniji i uslugama, pruži i važne informacije koje se odnose na oblasti arhiviranja odnosno elektronskog arhiviranja. Pokušaćemo da ispratimo i važne događaje, konferencije i skupove koji se odnose na oblast poslovanja kompanije i da Vam prenesemo najvažnije zaključke sa istih.

Očekujemo Vaše sugestije, ideje, pohvale i kritike, naravno.

Iron Trust d.o.o. Beograd 
marketing team