Status elektronskog dokumenta i upravljanje dokumentima

0 Comments

Elektronski dokument - PKBU Privrednoj Komori Beograda je u organizaciji Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Društva za informatiku Srbije  je 31. oktobra 2013. godine održan okrugli sto sa temom STATUS ELEKTRONSKOG DOKUMENTA I UPRAVLjANjE DOKUMENTIMA. Okruglom stolu su prisustvovali članovi Uprave za Digitalnu Agendu, Poreske Uprave, Udruženja Arhiv-Info, Udruženja e-Razvoj, Arhiva Srbije kao i privatne  kompanije koje se bave upravljanjem arhivama i dokumentacijom.

Organizatori su nakon završenog okruglog stola uputili zaključke resornim ministarstvima Vlade Republike Srbije.

Na okruglom stolu se diskutovalo o:

  • Primenama zakona o elektronskom dokumentu,
  • Arhiviranju elektronskog dokumenta i usvajanju posebnog Zakona,
  • Statusu elektronske fakture,
  • Da li se posle skeniranja mogu uništiti originalni dokumenti?
  • Iskustva u primeni softvera za upravljanje dokumentima.

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd je učestvovala na okruglom stolu.