POVEĆAJTE EFIKASNOST DIGITALIZACIJOM DOKUMENTACIJE

U saradnji sa našim timom kreiraćete rešenje za skeniranje dokumenatacije tako da ostvarite svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve. Na osnovu vaših potreba i očekivanja naši stručnjaci će vam preporučiti načine kako da povećate efikasnost digitalnim upravljanjem vaših podataka.

Digitalizacijom fizičkih dokumenata uz pomoć naših usluga skeniranja i indeksiranja dokumentacije izvršićete optimizaciju svojih poslovnih aplikacija i bolje iskoristiti svoje investicije u tehnologiju. Brzim i sigurnim pristupom moći ćete da ispunite ciljeve usaglašavanja , kao i druge poslovne obaveze.

 

Skening

#BudiHuman

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd podržava rad Humanitarne fondacije Novi Beograd.

BudiHuman

Cilj projekta #BudiHuman je da se pomogne stanovnicima, udruženjima i ustanovama kojima je pomoć neophodna. Iako je Fondacija osnovana od strane Opštine Novi Beograd svi građani i građanke Srbije i sva udruženja i ustanove u Republici Srbiji imaju pravo da koriste servis.