POSTANITE DIGITALNO ZRELI

Iron Mountain će vam pomoći bilo da želite da izvršite optimizaciju postojeće infrastrukture ili da se krećete kroz složeni hibridni fizički i digitalni svet. Uz pomoć naših servisa imaćete na raspolaganju agilni, skalabilni i efikasniji način da zadovoljite nove zahteve vašeg poslovanja.

Koristeći rešenja kao što su skeniranje i indeksiranje dokumentacije, cloud storage možete da se bavite vašim glavnim poslovnim procesima i ubrzate tranziciju na radno mesto većeg stepena digitalizacije.

Servisi Digitalna transformacija pomažu vašoj organizaciji da:

  • poveća poslovnu agilnost sa boljim pristupom informacijama i njihovim boljim korišćenjem – bolji uvid
  • poboljša operativnu efikasnost, sa glavnim procesima i najboljim radnim tokovima u praksi.
  • upravlja rastom broja informacija i promenom njihove količine po potrebi.
  • se usredsredi na osnovnu strategiju i optimizira uspešnost poslovanja.
#BudiHuman

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd podržava rad Humanitarne fondacije Novi Beograd.

BudiHuman

Cilj projekta #BudiHuman je da se pomogne stanovnicima, udruženjima i ustanovama kojima je pomoć neophodna. Iako je Fondacija osnovana od strane Opštine Novi Beograd svi građani i građanke Srbije i sva udruženja i ustanove u Republici Srbiji imaju pravo da koriste servis.