Digitalno arhiviranje

Digitalno arhiviranje podrazumeva prebacivanje sa papira u digitalni oblik radi lakšeg i bržeg skladištenja i pristupa. Kompanija Iron Mountain d.o.o  Beograd pruža svojim klijentima mogućnost da svoju poslovnu dokumentaciju bez obzira na količinu prebace u bilo koji elektronski format.

da

Digitalizovana dokumentacija korisnicima je na raspolaganju kroz eVault sistem .

#BudiHuman

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd podržava rad Humanitarne fondacije Novi Beograd.

BudiHuman

Cilj projekta #BudiHuman je da se pomogne stanovnicima, udruženjima i ustanovama kojima je pomoć neophodna. Iako je Fondacija osnovana od strane Opštine Novi Beograd svi građani i građanke Srbije i sva udruženja i ustanove u Republici Srbiji imaju pravo da koriste servis.