Digitalno arhiviranje podrazumeva prebacivanje sa papira u digitalni oblik radi lakšeg i bržeg skladištenja i pristupa. Kompanija Iron Mountain d.o.o  Beograd pruža svojim klijentima mogućnost da svoju poslovnu dokumentaciju bez obzira na količinu prebace u bilo koji elektronski format.

da

Digitalizovana dokumentacija korisnicima je na raspolaganju kroz eVault sistem .