Objekti

Iron Trust d.o.o. BeogradArhivski depoi kompanije Iron Trust d.o.o. Beograd su u skladu sa najvišim standardima bezbednosti i sigurnosti. Arhivski depoi su ograđeni sa 3 metra visokom metalnom zaštitnom ogradom, poseduju protivpožarni sistem. Kontrola klimatskih uslova i vlage po međunarodnim standardima kako bi se obezbedili optimalni uslovi za skladištenje fizičkih i elektronskih podataka. Arhivski depoi se zaprašuju specijalnim sredstvom protiv štetočina.

Protivpožarni sistem

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd ispunjava sve standarde u pogledu protiv požarne zaštite, korišćenjem detektora dima, protivpožarnih aparata i hidrantske mreže. Takođe ispunjava sve proceduralne odredbe propisane od strane Vatrogasnih službi. Svakih šest meseci se izvršava inspekcija na procedure i na opremu od strane ovlašćenog servisera.

Objekti Iron Trust-a uključuju:

  • Direktan kontakt sa Vatrogasnom službom
  • Elektronski detektori dima
  • Protivpožarni aparati
  • Hidrantska mreža
  • Sigurnosni i nadzorni sistemi

Iron Trust objekti su opremljeni najsigurnijim sistemom za zaštitu protiv provala i krađa.

Objekti Iron Trust-a su opremljeni:

  • CCTV monitoring 24 h
  • Kamere za nadzor pokrivaju 360º unutrašnjosti objekata kao i spoljašnost
  • Detektore kretanja u objektu
  • Ulaz i izlaz pomoću šifrovanih sigurnosnih kartica koji svaki zaposleni poseduje
  • Unutrašnja i spoljašnja vrata su povezana sigurnosnim alarmom

DSCF1150

Dezinfekcija

Kancelarije kao i arhivski depoi se zaprašuju sredstvima protiv insekata i štetočina i na taj način minimiziraju rizik oštećenja klijentove dokumentacije

Osvetljenje

Zatvorene fluoroscentne lampe postavljene u arhivskim depoima između redova, tako da nijedna lampa nije direktno iznad kutija.

Kablovi

Svi naponski kablovi su provučeni kroz zaštitne cevi kako bi se minimizirao rizik od požara na električnim instalacijama.

#BudiHuman

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd podržava rad Humanitarne fondacije Novi Beograd.

BudiHuman

Cilj projekta #BudiHuman je da se pomogne stanovnicima, udruženjima i ustanovama kojima je pomoć neophodna. Iako je Fondacija osnovana od strane Opštine Novi Beograd svi građani i građanke Srbije i sva udruženja i ustanove u Republici Srbiji imaju pravo da koriste servis.