Arhivski depoi kompanije Iron Mountain d.o.o. su u skladu sa najvišim standardima bezbednosti i sigurnosti. Arhivski depoi su ograđeni sa 3 metra visokom metalnom zaštitnom ogradom, poseduju protivpožarni sistem. Kontrola klimatskih uslova i vlage po međunarodnim standardima kako bi se obezbedili optimalni uslovi za skladištenje fizičkih i elektronskih podataka. Arhivski depoi se zaprašuju specijalnim sredstvom protiv štetočina.

Protivpožarni sistem

Kompanija Iron Mountain d.o.o. Beograd ispunjava sve standarde u pogledu protiv požarne zaštite, korišćenjem detektora dima, protivpožarnih aparata i hidrantske mreže. Takođe ispunjava sve proceduralne odredbe propisane od strane Vatrogasnih službi. Svakih šest meseci se izvršava inspekcija na procedure i na opremu od strane ovlašćenog servisera.

Objekti Iron Mountain-a uključuju:

  • Direktan kontakt sa Vatrogasnom službom
  • Elektronski detektori dima
  • Protivpožarni aparati
  • Hidrantska mreža
  • Sigurnosni i nadzorni sistemi

Iron Mountain objekti su opremljeni najsigurnijim sistemom za zaštitu protiv provala i krađa.

Objekti Iron Mountaina-a su opremljeni:

  • CCTV monitoring 24 h
  • Kamere za nadzor pokrivaju 360º unutrašnjosti objekata kao i spoljašnost
  • Detektore kretanja u objektu
  • Ulaz i izlaz pomoću šifrovanih sigurnosnih tagova koji svaki zaposleni poseduje
  • Unutrašnja i spoljašnja vrata su povezana sigurnosnim alarmom

Dezinfekcija

Kancelarije kao i arhivski depoi se zaprašuju sredstvima protiv insekata i štetočina i na taj način ne postoji rizik oštećenja klijentove dokumentacije

Osvetljenje

Zatvorene fluoroscentne lampe postavljene u arhivskim depoima između redova, tako da nijedna lampa nije direktno iznad kutija.

Kablovi

Svi naponski kablovi su provučeni kroz zaštitne cevi kako bi se minimizirao rizik od požara na električnim instalacijama.