POVEĆAJTE EFIKASNOST DIGITALIZACIJOM DOKUMENTACIJE

U saradnji sa našim timom kreiraćete rešenje za skeniranje dokumenatacije tako da ostvarite svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve. Na osnovu vaših potreba i očekivanja naši stručnjaci će vam preporučiti načine kako da povećate efikasnost digitalnim upravljanjem vaših podataka.

Digitalizacijom fizičkih dokumenata uz pomoć naših usluga skeniranja i indeksiranja dokumentacije izvršićete optimizaciju svojih poslovnih aplikacija i bolje iskoristiti svoje investicije u tehnologiju. Brzim i sigurnim pristupom moći ćete da ispunite ciljeve usaglašavanja , kao i druge poslovne obaveze.

 

Skening

ZAŠTO IRON MOUNTAIN?

  • Mi možemo da povežemo vaše fizičke i elektronske zapise i informacije, bez obzira na to gde se nalaze.

 

  • Imamo više od 65 godina iskustva u zaštiti sigurnosti i privatnosti informacija naših klijenata.

 

  • Obezbeđujemo tehnologiju koja je najbolja u svojoj klasi sa rešenjima koja vam mogu pomoći da smanjite opterećenje u vašim IT poslovima, izbegnete kapitalne investicije i smanjite operativne troškove.

 

  • Zahvaljujući raznovrsnosti naših usluga imaćete posla sa manje dobavljača.

POSTANITE DIGITALNO ZRELI

Iron Mountain će vam pomoći bilo da želite da izvršite optimizaciju postojeće infrastrukture ili da se krećete kroz složeni hibridni fizički i digitalni svet. Uz pomoć naših servisa imaćete na raspolaganju agilni, skalabilni i efikasniji način da zadovoljite nove zahteve vašeg poslovanja.

Koristeći rešenja kao što su skeniranje i indeksiranje dokumentacije, cloud storage možete da se bavite vašim glavnim poslovnim procesima i ubrzate tranziciju na radno mesto većeg stepena digitalizacije.

Servisi Digitalna transformacija pomažu vašoj organizaciji da:

  • poveća poslovnu agilnost sa boljim pristupom informacijama i njihovim boljim korišćenjem – bolji uvid
  • poboljša operativnu efikasnost, sa glavnim procesima i najboljim radnim tokovima u praksi.
  • upravlja rastom broja informacija i promenom njihove količine po potrebi.
  • se usredsredi na osnovnu strategiju i optimizira uspešnost poslovanja.

NAJAVA DEŠAVANJA:

 

 

#BudiHuman

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd podržava rad Humanitarne fondacije Novi Beograd.

BudiHuman

Cilj projekta #BudiHuman je da se pomogne stanovnicima, udruženjima i ustanovama kojima je pomoć neophodna. Iako je Fondacija osnovana od strane Opštine Novi Beograd svi građani i građanke Srbije i sva udruženja i ustanove u Republici Srbiji imaju pravo da koriste servis.