Jednostavno i intuitivno rešenje

M-Files pomaže svakoj kompaniji, bez obzira na veličinu u pronalaženju, deljenju i bezbednosti dokumenata i informacija.

M-Files je aplikativno rešenje za podršku rada kancelarijskom poslovanju koje prati tok dokumenata unutar organizacije, ustanove ili firme. Osmišljeno je na način da se svi podaci koji opisuju pojedini dokument unose na jednom mestu, a unosi ih za to zadužena osoba ili po potrebi i sam korisnik.

Osnovni modul podrazumeva:

  • Upis i klasifikacija dokumenata, uz mogućnost skeniranja
  • Praćenje kretanja dokumenata unutar organizacije, dodela dokumenata pri radu
  • Evidencija rada i promena statusa dokumenata
  • Evidencija dokumenata i ostalog materijala
  • Arhiviranje dokumenata
  • Izveštaji
  • Tehnologija – aplikacija za kancelarijsko poslovanje jedino je moguća u Microsoft okruženju.

M-Files se može implementirati u ustanove/firme koja su obavezna da rade po pravilima kancelarijskog poslovanja i one koji imaju svoj način označavanja predmeta i akata.

M-Files omogućava efikasan unos i klasifikaciju svih dokumenata. Pri tome se za sve ulazne i izlazne dokumente prate svi procesi vezani za svaki pojedinačni dokument od trenutka primanja do otpremanja, arhiviranja i vođenja arhive. Na taj način moguće je pratiti put dokumenta i njegov trenutni status unutar organizacijske strukture korisnika. Podržan je i rad više Pisarnica unutar zasebnih organizacionih jedinica.
Pomoću jednostavnih upita nad podacima korisnici mogu sami doći do svih potrebnih podataka, a na raspolaganju je i kreiranje izveštaja, pregleda i statističkih izveštaja koje prate poslovanje korisnika aplikacije.

Automatizovanje poslovnih procesa (WORKFLOWS)

Omogućena je jednostavna integracija programa sa već postojećim sistemima kroz SQL, Microsoft Access, mySQL, dBase i slično uključujući i Web servise kao mogućnost pristupa i dobijanje odgovarajuće klasifikacije za dokumente.

Prava pristupa pojedinim elementima poslovnog procesa i podacima regulirana su na više nivoa, počevši od nivoa korisnika prijavljenog na operativni sistem računara, pa sve do dodeljenih uloga i prava pristupa podacima u samoj aplikaciji i bazi podataka koju aplikacija koristi. Sve promene u pravima pristupa primenjuju se trenutno kroz celu aplikaciju.

Sistem podržava integraciju s Active Directory-em uz preuzimanje korisnika i njihovih prava, a moguće ga je koristiti i samostalno. Web integracija kao i mogućnost pristupa dokumentima i radnim procesima omogućeno je i kroz sisteme Android, Iphone, Windows mobile.

M-Files Benefiti