Kako da pratim svoju dokumentaciju kada napusti firmu?

Kada se izvrši preuzimanje dokumentacije sa aktuelne lokacije, ona se prenosi u sektor za arhiviranje gde će biti sortirana, indeksirana i zavedena u informacioni sistem.

U fazi registracije kreira se izveštaj o preuzimanju i šalje se ovlašćenim licima. Od tog momenta izveštaji su Vam dostupni preko mreže.

Mogu li da dođem i fizički pregledam svoju dokumentaciju u bilo kom momentu?

Da, pozovite nas unapred i mi ćemo organizovati ovlašćenom osoblju da pogledaju bilo koji dokument, ili ćemo im prirediti obilazak naših objekata.

I ako je pristup našim objektima ograničen isključivo na ovlašćeno osoblje Iron Mountaina-a, vaš računovođa može da nas poseti uz nadzor.

Koje su prednosti korišćenja pristupa preko mreže? Mogu li da vidim ili odštampam bilo koji od svojih dokumenata?

Ukoliko je dokument skeniran i smešten u sistem za upravljanje dokumentima eVualt  moguće je pristupiti dokumentu i odštampati ga.

Kako da povratim dokument u svoju kancelariju?

Obratite nam se telefonom, faksom ili e-mailom, čak i ako niste sigurni šta zapravo tražite. Naše dobro obučeno osoblje primiće vaš zahtev i odgovoriti na njega.

Ako želite povraćaj nekog posebnog dokumenta, on vam može biti poslat na faks ili e-mail u roku od 10 minuta od kada ste ga tražili.

Ako želite povraćaj originala dokumenta, dostava na teritoriji Beograda se obavlja najviše za dva sata. Što se tiče kompanija van Beograda, rok dostave dokumenata se specificira u Ugovoru.

Kada god se traži dostava dokumentacije, naš sistem će automatski poslati e-mail vašoj zaduženoj ovlašćenoj osobi informišući je o detaljima dostave: Ko je tražio dostavu dokumenta, tip dokumenta, vreme, datum i druge neophodne informacije sa tim u vezi.

Kako da vratim dokument u vaše objekte?

Kada završite sa određenim dokumentom, obratite nam se telefonom, faksom ili e-mailom i jedan od naših predstavnika doći će do vas da preuzme dokument koji treba vratiti. Kada je dokument vraćen, naš sistem poslaće e-mail ovlašćenoj osobi iz vaše kompanije informišući je o podacima o vraćenom dokumentu.

Koje prednosti moja kompanija ima od korišćenja usluga kompanije Iron Mountain?

Prednosti su brojne. Mi ćemo vam pomoći da smanjite sve troškove vezane za skladištenje i upravljanje Vašom arhivom, i u vezi sa nepotrebnim zauzimanjem kancelarijskog prostora što će dovesti do povećanja efikasnosti Vaše kompanije. Uvek ćete biti u mogućnosti da znate koju dokumentaciju imate, gde se ona nalazi i ko je koristi i to samo sa veoma malim troškovima po vašu kompaniju.

Kako mogu da znam da nećete koristiti poverljive informacije iz moje arhive koje bi štetile mojoj kompaniji?

Mi pružamo sigurno, bezbedno i poverljivo upravljanje Vašom arhivom bezobzira da li se radi o fizičkoj dokumentaciji ili elektronskoj koja se skladišti u našim arhivskim depoima. Naši ugovori imaju striktne klauzule o poverljivosti podataka. Sva dokumentacija koja se nalazi kod nas je osigurana u slučaju oštećenja, gubitka i zloupotrebe bilo kakvih informacija.

Još od 2012. godine, kompanija Iron Mountain opslužuje 350 klijenata u regionu iz svih privrednih grana kao što su banke, bolnice i klinike, advokatske kancelarije, osiguravajuće kompanije, revizorske i računovodstvene firme pa sve do malih preduzeća. Odgovorni smo za upravljanje arhivom vodećih lidera iz svih privrednih grana sa velikom dozom sigurnosti i poverljivosti.