Konsultantske usluge

bxscProcena potrebe za arhiviranjem, osmišljavanjem i implementiranjem najpovoljnijih rešenja koje će uštedeti novac još je jedna u nizu usluga koje kompanija Iron Trust pruža svojim korisnicima. Usluge konsaltinga se odnose na razvoj dobro struktuiranog i organizovanog sistema vođenja dokumentacije, koji će odgovarati Vašim potrebama.

Tokom konstaltinga sagledavaju se sve potrebe svakog pojedinačnog dela i svakog sektora kompanije. Ova usluga je potpuno u skladu sa zakonskom regulativom kao i propisima koje nalaže nadležni istorijski arhivi.

Bez obzira na privrednu granu kojoj pripadate, kompanija Iron Trust ima sveobuhvatno rešenje koje je prilagodljivo potrebama svakog klijenta. Poveravanjem  dokumentacije kompaniji Iron Trust, klijenti mogu biti sigurni da se njihovom dokumentacijiom upravlja profesionalno.

Konsultantske usluge koje kompanija Iron Trust pruža su:

  • Stručna pomoć u izradi Pravilnika o Kancelarijskom i Arhivskom poslovanju u skladu sa članom 38.stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Sl.Glasnik RS br.71/94),
  • Stručna pomoć u izradi Lista Kategorija Registraturskog Materijala sa Rokovima čuvanja u skladu sa članom 38.stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Sl.Glasnik RS br.71/94) i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik br.46/206 i 111/2009),
  • Stručna pomoć u izradi i vođenju Arhivske knjige.

#BudiHuman

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd podržava rad Humanitarne fondacije Novi Beograd.

BudiHuman

Cilj projekta #BudiHuman je da se pomogne stanovnicima, udruženjima i ustanovama kojima je pomoć neophodna. Iako je Fondacija osnovana od strane Opštine Novi Beograd svi građani i građanke Srbije i sva udruženja i ustanove u Republici Srbiji imaju pravo da koriste servis.