Iron Trust d.o.o. od 2015. god. član Iron Mountain d.o.o. Srbija
Treća logistička 1,
22304 Novi Banovci,
Srbija

tel. 0800 17 17 17

011 3239 466
011 3239 231

www.ironmountain.rs
office_rs@emea.ironmountain.com

prodaja

Angelina Lazarević – Sales Manager
angelina.lazarevic@ironmountain.com

+381 (0) 66 877 28 05

Ana Zdravković – Account Manager
ana.zdravkovic@emea.ironmountain.com

+381 (0) 66 88 07 771

finansije & računovodstvo

Vukašin Ilić – Finance Controller

vukasin.ilic@ironmountain.com

+381 (0) 11 323 9231