Usluga poverljivog uništavanja dokumentacije po zahtevu klijenta se odnosi na bilo koju vrstu dokumentacije kojoj je istekao period čuvanja ili više nije potrebna.

Kompanija Iron Mountain d.o.o. vodi evidenciju o arhiviranoj dokumentaciji i daje predlog o dokumentaciji za uništavanje.

Uništavanje dokumentacije se obavlja u prisustvu komisije kompanije Iron Mountain d.o.o.

Nakon uništavanja dokumentacije klijentu će biti dostavljen zapisnik o uništenoj dokumentaciji.