Kompanija

logoITIron Trust d.o.o. Beograd od 2006. godine na tržištu Republike Srbije pruža usluge fizičkog i digitalnog arhiviranja, poverljivog uništavanja i konstaltinga u oblasti arhivskog poslovanja. Želeći da se što više specijalizuje i da stvori  kvalitetnu poslovnu praksu koja je sama po sebi sinonim za kvalitet, uspeh i profesionalnost kompanija Iron Trust nije širila spektar usluga koje nudi na tržištu.

U želji da stavi zadovoljstvo kupca na prvo mesto kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd je 2009. godine svoje poslovanje uskladila sa zahtevima sistema za upravljanje kvalitetom ISO/IEC 9001:2008. Sertifikat koji se odnosi na „Pružanje usluga u oblasti arhiviranja i document management sistemima“ izdat je od strane lokalne kancelarije renomiranog međunarodnog sertifikacionog tela SGS.

Tokom 2010. godine kvalitet poslovanja kompanije Iron Trust d.o.o. Beograd potvrđen je i regionalnom nagradom „Bussiness Partner“ koju dodeljuje kompanija Mass Media International za najbolju međunarodnu kompaniju koja posluje u Srbiji. Ova prestižna nagrada se dodeljuje već 20 godina.

Iron Trust d.o.o. BeogradSredinom 2012. godine kompanija Iron Trust svoje poslovne aktivnosti „Document storage & Information management“ usklađuje sa zahtevima sistema za upravljanje bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2005. Težeći ka uspostavljanju integrisanog sistema za upravljanje i ovaj sertifikat izdat je od strane kancelarije SGS Srbija.

Kroz svoj dugogodišnji rad kompanija se suočavala sa zadacima koji su vrlo često podrazumevali upravljanje poslovnim procesima i podacima sa različitim nivoima važnosti, bezbednosti i složenosti i na taj način je uspela da svoju uslugu prilagodi potrebama klijenata bez obzira na veličinu i geografsku poziciju organizacije.

Iskustvo kompanije, danas, se može primeniti na potrebe preduzeća bez obzira kojoj privrednoj grani pripadaju. Naši klijenti su kompanije koje pripadaju svim privrednim granama. Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd sarađuje sa malim, srednjim i velikim preduzećima kako u Republici Srbiji, tako i u regionu.

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd od svog osnivanja učestvuje u radu strukovnih udruženja Arhiv-Info i e-Razvoj, pružajući na taj način svoj doprinos razvoju oblasti arhiviranja u Srbiji.

Poslućuji kao društveno odgovorna kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd daje podršku sportskim, naučnim i dobrotvornim organizacijama i skupovima.

 

#BudiHuman

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd podržava rad Humanitarne fondacije Novi Beograd.

BudiHuman

Cilj projekta #BudiHuman je da se pomogne stanovnicima, udruženjima i ustanovama kojima je pomoć neophodna. Iako je Fondacija osnovana od strane Opštine Novi Beograd svi građani i građanke Srbije i sva udruženja i ustanove u Republici Srbiji imaju pravo da koriste servis.