Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) je globalna kompanija koja se bavi skladištenjem, zaštitom i upravljanjem informacijama i sredstvima

Organizacije širom sveta nam poveravaju skladištenje i zaštitu informacija i sredstava. Hiljade lokalnih preduzeća radi sa nama, kao i skoro sve kompanije sa liste FORTUNE 1000. Za sve, od važnih kritičnih informacija do geoloških uzoraka, preko umetničkih dela do originalnih zapisa cenjenih umetnika, naši klijenti mogu da se oslone na nas, da mi zaštitimo ono što je za njih vredno i da im pomognemo da prošire svoj potencijal.

Kroz svoj dugogodišnji rad kompanija se suočavala sa zadacima koji su vrlo često podrazumevali upravljanje poslovnim procesima i podacima sa različitim nivoima važnosti, bezbednosti i složenosti i na taj način je uspela da svoju uslugu prilagodi potrebama klijenata bez obzira na veličinu i geografsku poziciju organizacije.

Iskustvo kompanije danas se može primeniti na potrebe preduzeća bez obzira kojoj privrednoj grani pripadaju. Naši klijenti su kompanije koje pripadaju svim privrednim granama. Kompanija Iron Mountain d.o.o. sarađuje sa malim, srednjim i velikim preduzećima kako u Republici Srbiji, tako i u regionu.

Poslućuji kao društveno odgovorna kompanija Iron Mountain d.o.o. daje podršku sportskim, naučnim i dobrotvornim organizacijama i skupovima.