Kompanija Iron Trust pruža usluge koje se odnose na upravljanje arhivama, podacima, dokumentacijom i elektronskim arhivama. Sve usluge su usklađenje sa sistemima upravljanja kvalitetom (ISO/IEC 9001:2008) i bezbednošću informacija (ISO/IEC 27001:2005). Iskustvo kompanije preneto je sa Kipra, lokalizovano i usklađeno sa lokalnim zakonima i podzakonskim aktima.

Usluge koje kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd pruža su:

  1. Digitalno arhiviranje dokumentacije,
  2. Elektronsko upravljanje dokumentima,
  3. Konsultantske usluge iz oblasti organizacije dokumenata,
  4. Poverljivo uništavanje dokumentacije.

bxsU svom poslovanju kompanija Iron Trust primenjuje detaljne procedure koje pokrivaju svaki aspekt poslovnog procesa koje obavlja stručni tim zaposlenih koji imaju konstantnu obuku u cilju poboljšavanja svojih performansi i brzog reagovanja na novonastae situacije.

Sve aktivnosti sa klijentima su, što se poverljivosti tiče, na najvišem nivou. Standardi kompanije su usklađeni sa svim tačkama zakona o tajnosti podataka i zaštiti podataka o ličnosti kako u verbalnoj tako i u pismenoj komnikaciji.

Plan kontinuiteta poslovanja kompanije Iron Trust je da proceni uticaj značajnih faktora koji mogu negativno uticati na rad same kompanije ili njenih klijenata, na imovinu ili zaposlene u kompaniji.

Fokus kompanije je da razvije, sprovodi i održi plan kontinuiteta poslovanja, koji mora osigurati, da organizacija može da povrati svoju funkciju i da ispunjava svoje obaveze kao i odgovornost koju ima prema svojim klijentima. Plan kontinuiteta poslovanja se testira na svakih šest meseci da bi se obezbedila efikasnost i efektivnost njegovog korišćenja.