DIGITALNA TRANSFORMACIJA M-Files DMS

0 Comments

Da li biste želeli da uvek pronađete vaša dokumenta?

“Vreme je ono što najviše želimo, ali ono što najgore koristimo.”

Bez obzira koliko mi tvrdimo da smo elektronski, kompanije se i dalje muče sa papirima. Kompanije se oslanjaju na papir i pronalaze informacije koje često uključuju pretragu fajlova i mrežnih diskova. Razmislite o problemima kao što su pronalaženje dokumenata lako, lociranje najnovije verzije dokumenta, pregledanje, odobravanje i potpisivanje dokumenata.

Dobra vest je da za svaki od ovih pitanja postoji rešenje! Zahvaljujući pametnim tehnologijama inteligentnog informacionog menadžmenta(IIM),kao i skeniranju nekoliko kompanija može da upravlja, organizuje i sladišti obim elektronskih i fizičkih dokumenata.

Takođe digitalizacijom fizičkih dokumenata uz pomoć naših usluga skeniranja i indeksiranja dokumentacije izvršićete optimizaciju svojih poslovnih aplikacija i bolje iskoristiti svoje investicije u tehnologiju. Brzim i sigurnim pristupom moći ćete da ispunite ciljeve usaglašavanja , kao i druge poslovne obaveze.