0 Comments

INFO: Pravna lica – arhiva i normativna akta

Sva pravna lica koja u svom radu produkuju arhivsku građu i dokumentarni materijal  su u obavezi da, u skladu sa odredbama Zakona o kulturnim dobrima (Sl. glasnik RS br. 71/94), opišu i definišu svoje kancelarijsko poslovanje u vidu usvojenog opšteg pravnog akta – Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju. U prilogu ovog Pravilnika neophodno je […]

0 Comments

Iron Trust d.o.o. Beograd – ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE I ELEKTRONSKA ARHIVA

Društvo za informatiku Srbije, Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Udruženje korisnika arhivskih tehnologija Arhiv info, organizovali su 25. decembra 2014. godine u Privrednoj komori Beograda Okrugli sto na temu ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE I ELEKTRONSKA ARHIVA. Predstavnici kompanije IRON TRUST d.o.o. Beograd učestvovali su u radu okruglog stola.

0 Comments

Srećni praznici

Kompanija Iron Trust d.o.o. Beograd svim svojim poslovnim partnerima i prijateljima želi srećne predstojeće praznike.

0 Comments

Iron Trust d.o.o. Beograd – Startegija razvoja e-Uprave

U organizaciji Društva za informatiku Srbije, Privredne komore Srbije – Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo i  Privredne komore Beograda – Udruženja Informatiče delatnosti, održan je okrugli sto na temu Nacrta strategije razvoja e-Uprave i Akcionog plana za period 2015-2018. Skup je kao voditelj otvorila gospođa Jelena Jovanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i […]